Deze gasfles is groen!

Nee, u bent niet kleurenblind! De stalen gasflessen van Benegas zijn bordeauxrood, maar ook “groen”! Het is een duurzame gasfles en daarom dus ook groen.

Duurzame gasfles

De gasflessen van Benegas zijn groen, omdat het propaangas CO2-neutraal is. Bovendien worden de gasflessen hergebruikt, wat meehelpt aan de circulaire economie. Erg duurzaam, én groen dus!

Carbon Credits

Wij investeren in duurzaamheidsprojecten en krijgen daarvoor Carbon Credits. Door net zoveel CO2-uitstoot te besparen met deze projecten als dat de gasflessen uitstoten zorgen wij ervoor dat de gasflessen CO2-neutraal zijn. Dit doen wij niet alleen voor onze stalen gasflessen, maar ook voor gastanks en natuurlijk voor Benegas Light!

Zimbabwe en Thailand

Voor ons propaangas investeren wij in twee prachtige projecten in Zimbabwe en Thailand. In Zimbabwe steunen wij het Kariba REDD+ project waarmee onder andere ontbossing wordt tegengegaan. In Thailand steunen wij het Kalasin Wastewater Treatment project waarmee luchtvervuiling en waterverspilling wordt tegengegaan.

Verenigde Naties

De projecten in Zimbabwe, Thailand en Brazilië zijn niet alleen bevorderlijk voor het milieu, maar ook voor de lokale bevolking. De VN heeft een lijst met 17 “Sustainable Development Goals” opgesteld en deze projecten ondersteunen allemaal een aantal van deze doelen. Zo wordt lokale bevolking opgeleid om duurzaam gewassen te verbouwen, er worden scholen opgeknapt en waterputten geslagen. Bovendien zorgen deze projecten voor werkgelegenheid.