Deze gasfles is groen!

Nee, u bent niet kleurenblind! De stalen gasflessen van Benegas zijn bordeauxrood, maar ook “groen”! Het is een duurzame gasfles en daarom dus ook groen.

Duurzame gasfles

De gasflessen van Benegas zijn groen, omdat het propaangas CO2-gecompenseerd is. Bovendien worden de gasflessen hergebruikt, wat meehelpt aan de circulaire economie. Erg duurzaam, én groen dus!

Carbon Credits

Wij investeren in duurzaamheidsprojecten en krijgen daarvoor Carbon Credits. Door net zoveel CO2-uitstoot te besparen met deze projecten als dat de gasflessen uitstoten zorgen wij ervoor dat de gasflessen CO2-gecompenseerd zijn. Dit doen wij niet alleen voor onze stalen gasflessen, maar ook voor gastanks en natuurlijk voor Benegas Light!

Verenigde Naties

De projecten zijn niet alleen bevorderlijk voor het milieu, maar ook voor de lokale bevolking. De VN heeft een lijst met 17 “Sustainable Development Goals” opgesteld en deze projecten ondersteunen allemaal een aantal van deze doelen. Zo wordt lokale bevolking opgeleid om duurzaam gewassen te verbouwen, er worden scholen opgeknapt en waterputten geslagen. Bovendien zorgen deze projecten voor werkgelegenheid.