Safety First bij Benegas

Voor Benegas staat veiligheid al meer dan 85 jaar voorop.

Propaan- en Butaangas kennen strenge regels die wij als leverancier van brandbaar gas en aanverwante artikelen zorgvuldig opvolgen. Zowel voor gebruik en vervoer van onze gassen als de plaatsing van een propaantank zijn er strenge maatregelen van toepassing.

Door afspraken vast te leggen waaraan ons bedrijf en product moet voldoen, kunnen we u de garantie geven dat onze diensten en goederen continue op het hoogste niveau liggen en worden we vroegtijdig op veranderingen gewezen. Door te werken volgens ISO 9001 kwalificatie wordt er efficiënt en gestructureerd volgens opgestelde processen gewerkt.

Veiligheidseisen gastank Downloads

Tankkeuring en onderhoud

Vanwege de druk in een propaantank gelden volgens de wet strenge veiligheidseisen. Een tank behoeft regelmatige keuring om aan de eisen te voldoen. De reglementen van tankkeuringen in Vlaanderen en Wallonië zijn verschillend. Zowel bij de ondergrondse tanks als de bovengrondse tanks.

Na het plaatsen van de gastank vindt er een keuring plaats door een erkende keuringsinstantie en kan de tank in gebruik genomen worden.

  • Een bovengrondse tank wordt in Vlaanderen elke 10 jaar gecontroleerd op de staat van het veiligheidsklep, zichtbare verontreiniging en de algemene staat van de installatie.
  • Een ondergrondse tank wordt in Vlaanderen jaarlijks of elke 10 jaar gecontroleerd op de staat van het veiligheidsklep, aanwezig water en slib en zichtbare verontreiniging.

Vragen over Veiligheid

Wat moet ik doen in noodgevallen?

Bij noodgevallen kunt u Benegas en/of de Brandweer bellen voor assistentie. Benegas is 24 uur/ 7 dagen bereikbaar via haar algemene telefoonnummers 0341 – 72 33 50 (Nederland) en 0031 – 341 – 72 33 50 (België). De brandweer kun je bellen via het Europese alarmnummer 112.
Bij de overeenkomst ontvang u van Benegas een noodplan. Dit noodplan vindt u ook op uw tank als stickervorm. Lees dit noodplan door zodat u voorbereid bent in van van nood.

Mag ik mijn tank verbergen?

De gastank dient ten alle tijden vrij te staan en mag niet bedekt worden. Een gastank die vrijstaat van begroeiing en dergelijke is beter bestendig tegen roest en gaat langer mee. Een andere reden is omwille van de bereikbaarheid en veiligheid van de tank. Een minimale afstand en hoogte van 1,5 meter rondom de propaantank is vereist.

Houdt u een propaantank toch liever buiten het zicht? Benegas verzorgt ook de plaatsing van ondergrondse tanks! Bekijk de showcase.

Tot welke temperatuur kan ik propaangas gebruiken?
Het ‘kookpunt’ van propaangas, dat is dus de temperatuur waarbij het gas van vloeibare toestand in dampvorm overgaat, ligt rond de -40° C. Boven die temperatuur is propaan dus bruikbaar als brandstof. Dit betekent dat ook in zeer koude winters, propaangas ‘het alternatief’ is als verwarmingsbron.

Stuur uw vraag

 

Richtlijnen afstanden Vlaanderen
Richtlijnen bovengrondse tank vlaanderen
Richtlijnen bovengrondse tanks vlaanderen

Veiligheidsafstanden Vlaanderen

Gastanks hebben vaak een standaard inhoud van 500 tot 3.000 liter. De gastanks van Benegas zijn altijd voorzien van de juiste beveiligingen en accessoires voor de controle van het opgeslagen gas. Voor de plaatsing van een propaangastank moeten bepaalde veiligheidsafstanden worden gerespecteerd. De wetgeving is per gewest verschillend. De hierboven genoemde veiligheidsafstanden gelden voor bovengrondse gastanks tot 3.000 liter in Vlaanderen. Voor ondergrondse gastanks worden de afstanden vanaf de klep of vulmond berekend. Hierbij geldt dat de afstand van de ondergrondse tank tot de openbare weg of de eigendomsgrens minimaal 2,5 meter moet zijn. Om de veiligheidsafstanden te kunnen respecteren wordt er op minstens 1 meter van de tank vaak een scherm geplaatst. Dit scherm is dicht en onbrandbaar en moet het hoogste punt van de tank met 0,50 meter overtreffen. Het scherm moet tenminste 1,5 meter hoog zijn en hoger dan de openingen in het aangrenzende (woon)huis. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de actuele regelgeving.

 

Actuele Regelgeving

Stuur direct uw vraag in

Onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang updates en aanbiedingen!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.