Meer weten over

Al sinds 2002 is Benegas Light de nummer 1 kunststof gasfles* die zeer populair is bij caravanners, camperaars en iedereen die van gezellig buiten recreëren houdt.

Benegas Light is de comfortabele en veilige lichtgewicht gasfles die uiterst geschikt is voor vele toepassingen. Heerlijk barbecueën in de tuin of op vakantie of sfeervolle lange avonden op het terras; altijd de juiste maat voor thuis of onderweg.

Staat uw vraag er niet bij? Mail ons dan op info@benegas.com of bel op 0800-99016

* Benegas is dé grootste verkoper van kunststof gasflessen in Nederland en België

camper gasfles benegas light

Over toepassing

 

Passen de Benegas Light flessen in alle modellen caravans en campers?

Sinds de introductie van de 7,5 kg fles passen Benegas Light flessen probleemloos in de meeste moderne modellen van nagenoeg alle fabrikanten. Bij twijfel is het verstandig om met een lege fles te testen of deze past. Bij een enkele importeur kan het voorkomen dat er een voorgevormde bodem in de disselbak in de weg zit. Om dit op te lossen bestaan er speciale kunststof plaatjes, die daarover geplaatst kunnen worden. Het is niet toegestaan om flessen passend te maken door delen van de kap af te zagen, waardoor de fles beschadigd wordt Het recht op terug ontvangen van statiegeld komt dan te vervallen.

Kan ik de Benegas Light ook aansluiten op mijn gas-BBQ?

Voor deze toepassing is de Benegas Light uiterst geschikt. U kunt van te voren controleren of u genoeg gas heeft en bovendien laat de kunststof fles geen roestkringen op het terras achter, zoals vaak het geval is bij stalen flessen na vochtvorming. Let wel op dat de Benegas Light fles niet te dicht op het brandende deel wordt geplaatst zodat er geen ernstige smeltschade ontstaat. Een 7,5 kg fles is een goed alternatief als de 9 kg te hoog is. Ook de slang is kwetsbaar voor oververhitting, dus let altijd op bij het plaatsen en aansluiten van de gasfles. Bij ernstige smeltschade van de fles zijn de wettelijk verplichte keurmerken vaak niet meer zichtbaar. Hierdoor kan de fles niet meer worden ingezet en vervalt het recht op terug ontvangen van statiegeld.

Kan ik Benegas Light ook gebruiken op de boot?

De specifieke eigenschappen als: geen roestvorming, geen beschadiging aan boot, licht in gewicht en makkelijk te tillen spreken bootbezitters aan. Ook de veiligheid aan boord speelt een belangrijke rol bij de keuze voor de Benegas Light. Door het gebruik van het materiaal en de constructie is de fles veiliger t.o.v. stalen flessen voor wat explosiegevaar betreft.

Is de Benegas Light ook op de wintersport te gebruiken?

De Benegas Light fles is altijd gevuld met propaan. Propaan heeft de voordelige eigenschap dat het ook bij extreem lage temperaturen tot circa -40 graden Celsius nog prima verdampt! In tegenstelling tot butaan. Het gebruik van Benegas Light wordt gegarandeerd tot een temperatuur van 20 graden Celsius onder nul. De Benegas Light kan dus ook uitstekend gebruikt worden voor wintersport.

Over statiegeldbewijs


Waarom is Benegas Light geen koopfles?

Het statiegeldsysteem is veel klantvriendelijker. Wanneer de consument stopt met het gebruik en de Benegas Light inlevert dan wordt het betaalde statiegeldbedrag volledig terugbetaald. In het geval van een koopfles is de gebruiker het bedrag dat voor de fles is betaald kwijt.

Kan ik meerdere flessen tegelijk aanmelden?

Bij registratie kan op de unieke code één fles worden aangemeld. Bij meerdere flessen wordt een gelijk aantal aanmeldleaflets met unieke code uitgegeven. Ieder fles wordt dus apart aangemeld. Zo kunnen de flessen op verschillende tijdstippen worden ingeleverd en het statiegeld worden teruggevraagd.

Moet ik het statiegeldbewijs meenemen als ik een lege fles ga omwisselen voor een volle?

Het statiegeldbewijs hoeft niet te worden meegenomen. Bij omwisselen van een lege voor een volle fles wordt alleen de vulling betaald. Het statiegeldbewijs blijft geldig bij omwisseling ongeacht de duur van het gebruik van de fles.

Blijft het statiegeldbewijs geldig als ik naar een andere flesmaat overstap?

Bij het wisselen van maat hoeft het statiegeldbewijs niet te worden ingestuurd en er hoeft geen nieuwe aanmelding te worden gedaan voor de andere maat fles. Het statiegeldbedrag is voor alle maten gelijk: € 55,=. Op het moment dat de fles bij beëindiging van het gebruik wordt ingeleverd wordt vermeldt om welke maat het gaat.

Hoe kom ik aan een statiegeldbewijs als ik de fles niet zelf heb gekocht en geregistreerd?

Statiegeld van flessen die zijn overdragen (b.v. geschonken of bij (door)verkoop van caravan) wordt alleen vergoed als er een statiegeldbewijs, aankoopbon en schriftelijk verklaring van de oorspronkelijke aanmelder wordt overlegd. De gebruiker die het oorspronkelijke statiegeldbewijs heeft geregistreerd stuurt een mail naar info@benegas.com met de gegevens van de nieuwe gebruiker. Het statiegeldbewijs wordt dan overgezet en verstuurd naar het emailadres van de nieuwe gebruiker.

Statiegeld uitbetaling


Wat moet ik doen om mijn statiegeld terug te krijgen?

Het statiegeld bedrag ontvangt u direct van Benegas op uw bankrekening nadat wij het volgende hebben ontvangen:

  • De aankoopbon waarop het statiegeldbedrag staat vermeld.
  • Het statiegeldbewijs. Meldt u fles dus direct na aankoop aan dan ontvangt u per e-mail het statiegeldbewijs.
  • Hierop een stempel van het verkooppunt dat de fles inneemt met dagtekening en de handtekening.

Vergeet niet te checken of  u de fles inlevert bij een officieel Benegas Light verkooppunt; deze vindt u op Flessenzoeker. De fles moet wel onbeschadigd zijn; bij zware beschadiging vervalt het recht op statiegeld.

Wat als ik geen statiegeldbewijs heb?

Als u de fles wel hebt geregistreerd maar het statiegeldbewijs of de e-mail kwijt bent neem dan even contact op met ons op 0800-099016. Wij controleren of de registratie in ons systeem bekend is en sturen dit dan naar uw emailadres.

Als u de fles niet heeft geregistreerd maar wel de aankoopbon kunt overleggen kunnen wij alsnog de registratie verzorgen.

Helaas kunnen we zonder statiegeldbewijs of (kopie) aankoopbon niet tot uitkeren van het statiegeld overgaan.

Waarom moet ik bij beëindiging de fles inleveren bij een officieel Benegas Light verkooppunt?

Uitbetaling van het statiegeldbedrag kan alleen gegarandeerd worden als de fles wordt ingeleverd bij een officieel Benegas Light verkooppunt. Benegas is er dan zeker van dat de fles, die haar eigendom is, via het officiële kanaal weer terug komt. Er zijn ruim 120 officiële verkooppunten, die vermeld staan op de Flessenzoeker. Als het verkooppunt niet op de Flessenzoeker staat kunt u contact opnemen met onze Klantendienst op info@benegas.com of 0800-99016.

Geldt de statiegeldregeling op flessen die zijn aangeschaft in het buitenland?

Voor flessen die in het buitenland zijn aangeschaft met een buitenlands statiegeldbewijs kan het statiegeld niet in Nederland worden teruggevraagd. Voor het terugvorderen van het statiegeld moeten deze flessen worden ingeleverd in het land van herkomst. Benegas Light is alleen verkrijgbaar in Nederland en België. Omwisselen in het buitenland is niet mogelijk. Buitenlandse flessen worden niet omgeruild voor Benegas Light flessen.

Kan ik ook statiegeld terugvragen als ik de fles niet zelf heb aangeschaft?

Statiegeld van flessen die zijn overdragen (b.v. geschonken of bij (door)verkoop van caravan) wordt alleen vergoed als er een schriftelijk verklaring van overdracht is gegeven door de oorspronkelijke aanmelder. Wij adviseren in dat geval contact op te nemen met de oorspronkelijke (geregistreerde) gebruiker en te vragen om per e-mail info@benegas.com te bevestigen dat u de nieuwe gebruiker bent. De Klantendienst neemt vervolgens contact op om e.e.a. te verifiëren en over te zetten.

Is een statiegeldbewijs op naam van BP Gas met een statiegeldbedrag van €75,- nog geldig

• De Benegas Light 9 kg gebruiker blijft te allen tijde recht houden op teruggave van het volledige statiegeldbedrag van € 75,-. Dit bedrag staat als zodanig vermeld op het statiegeldbewijs.

• De Benegas Light 5 kg gebruiker ontvangt € 55,=. Verdere afschrijving volgens de “oude” regeling vervalt.

• Statiegeldbewijzen die op naam van BP Gas zijn uitgegeven behouden hun geldigheid; het statiegeld zal door Benegas worden uitgekeerd.

 

 

Over omwisselen


Kan ik een beschadigde fles omwisselen?

Bij zwaar beschadigde flessen zijn de wettelijk verplichte keurmerken vaak verdwenen of onleesbaar. Hierdoor kunnen de flessen niet meer worden ingezet en vervalt het recht op statiegeld. Bij omwisselen wordt een lege zwaar beschadigde fles wel ingenomen, maar voor de volle fles zal opnieuw statiegeld betaald moeten worden. Met een nieuw uitgegeven aanmeldleaflet zal de fles aangemeld moeten worden onder de nieuwe unieke code..

Waarom kan de Benegas Light alleen worden omgeruild en niet worden bijgevuld?

Dit heeft vooral met veiligheid te maken. Gas is en blijft een brandgevaarlijk product en Benegas stelt zich verantwoordelijk dat de gebruiker van een Benegas Light fles altijd een perfect veilige fles ontvangt, die gekeurd is en volgens de regels gevuld met het juiste product. Dit kan alleen gegarandeerd worden door in eigen beheer de flessen te vullen, te controleren en alle vereiste checks uit te voeren bij iedere vulbeurt.

Wat doe ik met het gas als er nog bijv. 2 kg in zit?

Als er nog een restje gas in de fles zit dan is dit zichtbaar en kan dit gas eerst worden opgebruikt voordat de lege fles wordt omgeruild voor een volle Benegas Light. Om nog flexibeler te zijn raden wij aan om 2 Benegas Light flessen in gebruik te nemen zodat er altijd na het leegmaken van de ene gasfles overgeschakeld kan worden zonder halverwege b.v. een barbecue zonder gas  te komen zitten. De lege gasfles kan weer worden omgewisseld voor een volle die weer als reserve fles dient.

Kan ik ook een andere kunststof gasfles omwisselen?

Benegas Light kan niet worden omgewisseld voor andere kunststof gasflessen die niet voldoen aan de kenmerken van de Benegas Light: de groene kap met het Benegas Light logo. Er kan geen  statiegeld worden uitgekeerd als de ingeleverde fles niet  aan de specifieke Benegas Light kenmerken voldoet. Flessen met het BP Gas Light logo worden wel omgewisseld en ingenomen.

 

verkooppunten gasflessen

Meer vragen


Wat zijn de belangrijkste voordelen van Benegas Light t.o.v. staal?
  • De Benegas Light weegt tot 50% minder dan een stalen gasfles met dezelfde inhoud.
  • De Benegas Light is transparant waardoor zichtbaar is hoeveel gas er nog in de fles zit. Nooit meer verrassing dus tijdens het koken of de BBQ.
  • De Benegas Light is comfortabeler bij dragen en verwisselen door zijn ruime handgrepen en afgeronde hoeken van de draagrand.
  • Geen roestvorming mogelijk doordat de fles van kunststof materiaal is.

Wat voor gas zit er in de Benegas Light?

Benegas Light wordt gevuld met propaan. Propaan heeft de voordelige eigenschap dat het ook bij extreem lage temperaturen tot circa -40 graden Celsius nog prima verdampt.

Hoe veilig is de Benegas Light?

Het kunststof kan niet roesten. De fles is geschikt voor omgevingstemperaturen tot zo’n 65 ⁰C (zie test certificaat van TüV). Mocht de fles heet worden, b.v. in geval van een brand, dan wordt het kunststof tussen de nylon wevingen zacht en kunnen hierin kleine (micro) gaatjes ontstaan waaruit het propaangas kan ontsnappen. Dit gas verbrandt dan en zo loopt de gasfles langzaam leeg zonder dat deze kan openscheuren (exploderen). Door de controles die worden uitgevoerd bij het vullen van de gasfles, mag Benegas een herkeurtermijn van 15 jaar toepassen. Als kenmerk van het vullen door of namens Benegas wordt in het geregistreerde vulbedrijf de fleskraan verzegeling met ons logo geplaatst.

Wat is de aanbevolen temperatuur voor gebruik en opslag?

De fles is geschikt voor omgevingstemperaturen tot wel 70 ⁰C (zie test certificaat van TüV). De Gasfles mag niet worden opgeslagen of gebruikt waar deze in contact kan komen met oppervlakken of onderdelen die warmer zijn dan 40 ⁰C.   Bij 40 ⁰C of meer kan het kunststof blijvende schade oplopen.

Welke drukregelaar heb ik nodig voor de Benegas Light?

Dat hangt af van de inlaatdruk die de applicatie vraagt waarop de gasfles wordt aangesloten. Deze informatie zal vermeld staan in de handleiding van de BBQ, terrasverwarmer etc. Vaak wordt een 30 Mbar regelaar gebruikt, deze voldoet in de meeste gevallen. Bezitters van caravans en campers maken vaak gebruik van automatische omschakelaars van Truma voor toepassing op 2 flessen. Bij de Truma Duomatic is een speciaal verlengstukje nodig.

Wat weegt de Benegas Light?
  • De 9 kg Benegas Light heeft een leeggewicht van 5,3 kg.  Gevuld weegt de fles dus 14,3 kg wat in vergelijking met een volle stalen fles met vergelijkbare inhoud tot ruim 11 kg lichter is.
  • De 7,5 kg Benegas Light heeft een leeggewicht van 4,1 kg. Gevuld weegt de fles dus 11,6 kg, wat in vergelijking met een volle stalen fles met een vergelijkbare inhoud tot ruim 6 kg lichter is.
  • De 5 kg Benegas Light heeft een leeggewicht vanaf 3,8 kg. Gevuld weegt de fles dus 8,8 kg, wat in vergelijking met een volle stalen fles met vergelijkbare inhoud tot ruim ruim 3 kg lichter is.

 

Stuur direct uw vraag in

Onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang updates en aanbiedingen!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.