Wat is propaangas?

Propaangas vind je overal terug: in gastanks, barbecues, terrasverwarmers en zelfs spuitbussen. Maar wat is het precies en waar komt het vandaan? Wij leggen het u graag uit!

Wat is propaan

Propaan is een vloeibaar petroleumgas, ook wel bekend als koolwaterstofgas. Net zoals butaan wordt het eerst gewonnen in gasvorm. Daarna wordt het onder hoge druk gecomprimeerd tot een vloeistof. In vloeibare vorm is propaangas namelijk veel compacter, wat het transport eenvoudiger maakt.

Een gas kan ook vloeibaar worden door het sterk af te koelen. Aardgas verandert bijvoorbeeld in een vloeibare substantie bij een temperatuur van -163°C. Bij propaangas gebeurt dit vanaf -40°C. Door de lagere dichtheid van propaangas is het echter makkelijker om het gas te comprimeren.

Butaan en propaan zitten qua samenstelling dicht bij elkaar. Een groot verschil tussen beide gassen is het kookpunt: dat ligt bij propaan veel lager. Dat verklaart waarom vloeibare propaan ook bij lage temperaturen in gas transformeert.

Chemische samenstelling butaan: C3H8

Chemische samenstelling propaan: C4H10

Winning

Propaangas komt automatisch vrij tijdens de ontginning van aardgas of raffineren van aardolie. Zo’n 60% van al het propaangas is een bijproduct van aardgaswinning, de overige 40% is een bijproduct van aardolieraffinage. Vandaag is dit “bijproduct” niet alleen een duurzame brandstof,  maar ook een veelzijdig gas dat voorkomt in gasflessen, bulktanks en lpg.

Vervoeren

Propaan transporteren gebeurt in vloeibare vorm. Dat is veel compacter en efficiënter: 3,8 liter vloeibaar propaangas staat gelijk aan ongeveer 1 m² of 1000 liter gas. Een tankwagen met een capaciteit van 20.000 l vervoert dus zo’n 5 miljoen liter gas!

Gebruik

Propaan komt vaker voor in het dagelijkse leven dan u zou denken. Terrasverwarmers, barbecues en vuurtafels: allemaal werken ze op propaangas uit gasflessen. Dat is heel wat energie in een relatief kleine verpakking. Een grotere propaangastank voorziet zelfs in de verwarming van een volledige woning!

Naast particulieren maken heel uiteenlopende sectoren gebruik van propaangas. Een goed voorbeeld is de landbouwsector. Propaan is de ideale energiebron voor de verwarming van stallen en serres tot het drogen van uien. In de bouwsector verwarmt propaan de nog niet-afgewerkte huizen.

Ook LPG of autogas bestaat voornamelijk uit propaan. Net als aardgas is het een schone motorbrandstof die overigens ook geschikt is voor andere types motoren.

Milieubewuste keuze

Propaan is een milieuvriendelijke keuze. Bij de berbranding van autogas komt er minder CO2 en minder stikstofoxide (NOx) vrij. Bovendien produceert LPG bijzonder weinig fijnstof. En dat komt de luchtkwaliteit ten goede! Ter vergelijking: LPG stoot 1.86 g CO2 uit, in vergelijking met diesel (3.13g CO2) of benzine (2.78g CO2).

Door die lage uitstoot raakt ook uw motor minder snel vervuild en gaat uw auto langer mee. Een win-win voor u en het milieu!