Zelf uw gasfles vullen: doen of niet?

Mag ik mijn gasfles zelf vullen bij het tankstation? Die vraag krijgen we vaak te horen. Een gasfles vullen is gevaarlijk en in België zelfs wettelijk verboden. We leggen de regels en risico’s even voor u uit.

Gas bijvullen volgens de wet

Propaan is een brandbaar gas. Het verkeerd bijvullen of overvullen van een gasfles brengt heel wat gevaren met zich mee.

In België is zelf gas bijvullen dan ook bij wet verboden. De precieze regels staan beschreven in de Vlaamse Leefmilieu-, natuur- en energiewetgeving.

Subafdeling 5.16.4.3 “Vulcentra voor verplaatsbare recipiënten die vloeibaar gemaakte petroleumgassen bevatten” geeft aan hoe een gasfles door een deskundig bedrijf moet worden (bij)gevuld, zoals Benegas of een erkende verdeler dat verzorgt.

Naast eisen aan de technische installatie, kennis van personeel en controles voor tijdens en na het vullen, staan dergelijke bedrijven onder toezicht van de milieudeskundige waarmee de veiligheid gewaarborgd is.

Risico’s

Neem geen risico’s en probeer uw gasfles dus niet zelf te vullen. Zonder vulbegrenzer is de kans groot dat u de fles voor meer dan 80% vult, met explosiegevaar tot gevolg.

Explosie- en brandgevaar

Een gasfles heeft geen vulbegrenzer die voorkomt dat u de fles voor meer dan 80% vult. Het vloeibare propaan in de fles heeft die extra ruimte nodig om te verdampen tot gas of om drukverschillen te compenseren, bijvoorbeeld wanneer de omgevingstemperatuur stijgt. Een te ver gevulde gasfles zal opbollen en openscheuren. In het ergste geval veroorzaakt dit een explosie en brand.

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion)

Als een gastank onder druk openscheurt, kan het nog vloeibare propaan ineens vrijkomen. Dit verschijnsel staat bekend als BLEVE. Deze krachtige reactie kan de fles als een ongeleid projectiel wegslingeren.

Verlies vloeibaar gas

In plaats van damp kan er ook vloeibaar gas uit de kraan stromen. Omdat LPG de vettige substantie glycerine bevat, kan dit schade toebrengen aan uw apparaten.

Onwettig

Het is bij wet verboden om als particulier gasflessen te vullen bij een tankstation, zoals beschreven in de Vlaamse Leefmilieu-, natuur- en energiewetgeving, artikel 5.16.4.4.7 over vuloperaties.

Kies een kunststof gasfles

Een goed alternatief voor de stalen gasfles is de kunststof gasfles. U hoeft deze fles namelijk niet zelf te vullen.

  • U kan ze in meerdere landen omruilen bij erkende verdelers.
  • Door het lichte gewicht kan u meerdere flessen meenemen.
  • Er is aanzienlijk minder explosiegevaar: bij grote hitte zal een kunststof gasfles niet ontploffen, maar langzaam leegbranden. Door de hoge temperatuur komen kleine gaatjes in de wand van de fles. Het gas komt gelijkmatig vrij en zal bij ontsteking verbranden, zonder BLEVE of ontploffing.

Zorgeloos onderweg? Met de kunststof Benegas Light bent u verzekerd van een veilige, lichte en multi-inzetbare gasfles!