Veiligheid en milieu

Autogas is de beste keuze om snel en eenvoudig bij te dragen aan een beter milieu. In vergelijking met benzine stoor lpg als autobrandstof 15% minder CO2 uit. Autogas scoort ook beter dan diesel op vlak van luchtkwaliteit met een 55% lagere uitstoot van NOx. Tenslotte is autogas een belangrijke en veilige transitiebrandstof voor het behalen van de internationale 20-20-20 milieudoelstellingen.

Wat is NOxMeer over veiligheid

Wat is NOx

Stikstofoxide of NOx is een samenstelling van NO (stikstofmonoxide) en NO2 (stikstofdioxide). Dit gas is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, maar ligt aan de basis van smog, zure regen, fijn stof, vermesting en verzuring van de bodem.

De uitstoot van een dieselmotor bestaat voor 20 tot 30% uit NOx. Een LPG motor produceert een 77% lagere uitstoot van fijnstof dan een dieselmotor met CRT ®-filter.

Autogas is dus een goede keuze voor een vlotte overstap naar een milieuvriendelijk alternatief. Een bijkomend voordeel?  Een lpg motor is ook heel wat stiller dan een dieselvariant.

Veiligheid

Autogas is een bijzonder veilige brandstof. De overheid stelt namelijk hoge eisen aan de installatie. Een autogastank staat normaal onder een druk van iets minder dan 8 bar, maar wordt getest bij een druk van maar liefst 27 bar! Daarnaast heeft iedere autogastank vele veiligheidsvoorzieningen. Om te beginnen wordt de gastoevoer automatisch afgesloten zodra de motor wordt afgezet. Tevens zijn de gastanks voorzien van een vulbegrenzer, waardoor hij voor maximaal 80% gevuld kan worden. Zo heeft het gas voldoende ruimte om uit te zetten. Ten slotte, indien de druk in de autogastank toch te hoog oploopt, dan treedt er een afblaasbeveiliging in werking die de druk meteen weer vermindert.

Voor de zekerheid is er als signalering ook nog een geurstof toegevoegd aan het van nature reukloze autogas. Dankzij al deze beveiligingen is de kans op ongevallen nihil.

Onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang updates en aanbiedingen!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.