Kalasin Wastewater Treatment Thailand

In Thailand investeren wij onze Carbon Credits in Kalasin Wastewater Treatment!

Met 75% van het wereldwijde marktaandeel is Thailand ’s werelds grootste exporteur van cassaveproducten. Het proces van het drogen van cassavezetmeel vereist grote volumes water. Dit resulteert in enorme hoeveelheden afvalwater met een hoge concentratie organisch materiaal. Dit afvalwater wordt vaak opgeslagen in open bassins. Het tropische klimaat creëert de perfecte omstandigheden voor het rottingsproces, waar veel methaan bij vrijkomt. Methaan is een van de broeikasgassen. Toenemende hoeveelheden methaangassen in de ozonlaag zorgt voor de opwarming van de aarde.

Kalasin Wastewater Treatment Thailand

Het waterzuiveringsproject van Kalasin introduceerde een gesloten systeem in de zetmeelfabrie, die de methaanemissies opvangt en omzet in biogas. Dit biogas wordt ingezet om warmte en elektriciteit voor de fabriek te genereren. Zo wordt de elektriciteit die wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen vervangen voor een schoon alternatief. Daarnaast wordt ook de stookolie die in de ketels wordt gebruikt voor de verwarming, vervangen door deze schonere energie. Met dit project verminderen we de CO2-uitstoot met 29.000 ton per jaar. Kortom, het project vermindert luchtvervuiling, bespaart kostbare grondwatervoorraden en bevordert duurzame ontwikkeling.

Verenigde Naties

Daarnaast draagt dit project ook bij aan 4 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Door de verbouwing en de exploitatie van deze productielocatie creëren we namelijk werkgelegenheid. Daarnaast loopt er een project om de boeren in deze regio te leren om duurzaam de cassavegewassen te verbouwen. Hiervoor voorzien we onder andere in scholing.

Kalasin Wastewater Treatment